BEMUTATKOZÁS

MIT?

MIÉRT?

A KÉK GALLÉR Képző és Oktatásfejlesztő Szövetkezetet azzal a kiemelt céllal hoztuk létre, hogy a szakképzés modernizációjában szerepet vállaljunk és a skandinávhoz hasonló, projekt alapú modellben kísérleti képzést valósítsunk meg.

Az EDUNET Alapítvány egyik partnereként veszünk részt a PR-VET 4 éves the velux foundations   projektjében.

HOGYAN?

?!?

A képzés iskolánkban projektoktatás keretében zajlik, amelyek az oktatási infrastruktúra létrehozását célozzák. Felkészült szakemberek és pedagógusok várják a képzésre jelentkezőket  és a szakismereteken túlmenően felkészítik a munkavégzés élethelyzeteire, a megfelelő kommunikációra, hatékonyságra és – önismereten alapuló – képességeiknek megfelelő problémamegoldásra.

VEZETŐK

Lakó Bernadett - Elnök, igazgató

A tudatosság és spontaneitás elegye vagyok. Kisebb kilengésekkel egyre harmonikusabban. Mozdulat és metakommunikációs zsonglőr. Lényed hármas egységéhez (test-lélek-szellem) tested és mozdulataid tudatosításával kapcsolódom, ha te is akarod. Azon mesterkedem, hogy közben meghitt pillanatokat élj meg életed legfontosabb személyével: önmagaddal. Ehhez elsősorban a jóga több ezer éves tudományát használom, de nem riadok vissza más, harmonizáló-gyógyító eszköztől sem. Tisztelem a gyógynövények erejét, tapasztalom a zene és a tánc gyógyító hatását. És nem félek használni.

Lakó Sándor

Nomen est omen. Néhai varázsló, mára egyetemi ember. Egykori zenészként nem felejtettem el, hogy milyen fiatalnak lenni és az élet előtt állni. Akarni szívből, csalódni, újra kezdeni, gyógyulni az idővel, ma is fog Ramóna és Pista is. Van pár jó történetem és szeretném, ha élettapasztalatunk kimondva-kimondhatatlanul, de mindenképpen átszőné ezt a közös munkát.

KÜLDETÉS

A KÉK GALLÉR Képző és Oktatásfejlesztő Szociális Szövetkezet új típusú képzési formája demokratikus nevelést nyújt, ahol az iskolaközösség felnőtt és diák tagjai szorosan együttműködnek az iskola életét érintő legtöbb kérdésben (a tanulás és a tanítás kérdéseiben, valamint az iskola életét irányító szabályok meghozatalában).

Célunk segíteni a személyiség sokoldalú kibontakozását.

A képzés és fejlesztés során hangsúlyozottan figyelembe vesszük a tanuló aktuális személyiségállapotát, életkori igényeit. A terhelés arányos, egyénre szabott.

A képzés projekt alapú, ahol a szakma elsajátítása életszerű projektek megvalósulásával történik. A tanuló, szakoktató és a pedagógusok egymást inspirálva együttműködnek közös céljaik kialakításában és elérésében. Ennek megfelelően az új módszerek alkalmazása elősegíti a szabad, önálló gondolkodást, így nyitottá válik a tanórai keret, melyben ugyanolyan fontosak a tanórán kívüli történések is.

A közösséget és annak munkáját kreativitás, hatékonyság, konstruktivitás, sokszínűség jellemzi. Fontos küldetésünk, hogy közös hagyományokat teremtsünk, derűsen és pozitívan állunk a mindennapokhoz, hogy a közösen végzett tevékenység örömteli legyen.

Kitárjuk ajtóinkat a világra, ahová reményeink szerint önálló, így is gondolkodó, a szakmájában kompetens, kreatív, szabad és boldog fiatal felnőttek lépnek ki.

ALAPELVEK

Méltányosság, befogadás – Életszerű pedagógiai megközelítés – Projekt tananyagszervezés – Rugalmas tanítás-és tanulásszervezés – Egyéni útvonalak tanulókhoz – Komplex képesség- és személyiségfejleszés

PR-VET  PROJEKT

Az EDUNET ALAPÍTVÁNY új projektje...

Az oktatás-képzés minősége alapvetően befolyásolja egy ország versenyképességét. A dán  the velux foundations  által támogatott, Pathways to Renewing VET (PR-VET) című négyéves projektünk (2022 február – 2026 január) azt a célt tűzte ki, hogy új megoldásokat fejleszt ki a hazai szakképzés korszerűsítése és minőségének javítása érdekében.  Célcsoportunkban kitüntetett helyet foglalnak el az ADHD-val érintett, illetve az állami gondozásban élő/onnan kikerülő tanulók. A projekt arra vállalkozik, hogy akciókutatás keretében korszerű, támogató szakképzési programokat dolgoz ki és tesztel, majd külső szereplők bevonásával validálja azokat. A projektben jelentős szerepet kap a 21. századi kompetenciák (kreativitás, együttműködés, digitális készségek stb.) fejlődésének támogatása részben a szakmai programokba ágyazva, részben kiegészítő, szabadidős elfoglaltságok keretében. Külön figyelmet fordítunk a reziliencia fejlesztésére, illetve minden olyan tudás megszerzési lehetőségének biztosítására, amely napjainkban, és várhatóan a jövőben nélkülözhetetlen. Mindez zöld, fenntartható, biztonságos, közösségi alapokon működő, inspiráló tanulási környezetben valósul majd meg, ahol a hagyományok a korszerűséggel találkoznak. A programokba bevont tanulóknak a képzés teljes ideje alatt lehetőséget biztosítunk értékteremtő tevékenységek végzésére, illetve a való élethez szorosan kapcsolódó feladatok, problémák megoldására. Határozott törekvésünk, hogy a szakképzés terén a lehető legtöbb érdekelt kapjon szerepet a projektben, és a lehető legszélesebb nyilvánosság megismerje, alkalmazza majd az eredményeket. Forrás: https://www.edunet.hu/new/18
Template Design © Kék Gallér. All rights reserved.
X